بررسی موضوعات، از نگاه قرآن

دسته بندی ها

مباحث اخیر

دو موضوع برای اصحاب کهف پس از مبعوث شدن و دو موضوع برای قوم پس از اطلاع یافتن بر اصحاب کهف

دو موضوع برای اصحاب کهف پس از مبعوث شدن و دو موضوع برای قوم پس از اطلاع یافتن بر اصحاب کهف

مبعوث شدن اصحاب کهف برای آگاهی قوم نسبت به السَّاعَةَ ؛ تسائل بین اصحاب کهف و بعث یک نفر برای رفتن اِلَی المَدینَه ؛ اختلاف قوم اصحاب کهف در ساخت بنا یا مسجد و عدد اصحاب کهف ؛

مباحث بیشتر
بصر

بررسی موضوعات، از نگاه قرآن

بصر

پایگاهی است که با نگاهی قرآنی به مسائل و مباحث در حوزه های مختلف می پردازد و سعی دارد نگاه جامعه را به سمت تفکر قرآنی و اسلامی برده و ضمن همکاری با محققان قرآنی ، انس با قرآن را در جامعه افزایش داده و هر چه بیشتر به سمت جامعه اسلامی و قرآنی سوق دهد.

معرفی پروژه های قرآنی

منادی

منادی بالقرآن

نرم افزار مذهبی موبایل

بالقرآن

نرم افزار تحقیقاتی بالقرآن

کمکیار محققان قرآنی

پایگاه داده معنوی

پایگاه داده های معنوی

مرجع محتوای مذهبی

محتوای قرآنی

Api جامع محتوای قرآنی

مخصوص توسعه دهندگان